top of page

Tjenester

Innleggelse av faktura

Alfaflow har bred erfaring med innlegging av fakturaer for alt fra små og mellomstore til store, internasjonale selskaper.
 

Vi er en internasjonal bedrift med tett samarbeid med regnskapsselskaper i Thailand og Myanmar. En fordel med det er at vi jobber mens du sover, slik at arbeidet ditt er klart når du kommer på jobb om morgenen. Ved å sette bort jobben til Alfaflow kan du sove godt, og du vil motta en fyldig og oversiktlig rapport om fakturaene som er lagt inn i løpet av natten.

Generell datainnlegging/punching

Har du mye informasjon som må legges inn manuelt? Dette kan Alfaflow effektivt ta seg av. Vi jobber når dere sover så ting skal være klart tidlig om morgenen.

 

Alfaflow gjennomfører både enkel og avansert innlegging av data. Vi legger inn alt fra enkle bildetekster til store databaser.

 

Eksempel på mer avansert inntasting:

En av våre kunder ønsket å kartlegge informasjon om kjøpere av en rekke store motemagasiner. Denne datainnleggingen ville gi grunnlag for kundeprofilering og mer målrettet salg. Vi innhentet data om demografiske variabler slik som kjønn, alder, bosted etc. Etter innhenting av disse dataene, utarbeidet vi en oversiktlig rapport som vår kunde brukte til å designe en løsning for å effektivt treffe kundegruppen.

 

Eksempel på enklere oppgave:

Vi gjennomførte inntasting for et pensjonsfond som manuelt måtte flytte over informasjon om 6000 personer fra en database til en annen. Dette er et eksempel på en enkel, men tidkrevende jobb som krever høy konsentrasjon for å unngå feiltastinger. Nøyaktighet er en viktig del av vårt arbeid og vi bruker dobbel, manuell kontroll på alt som blir lagt inn.

Utvikling av rutine som flyter

La oss hjelpe deg med å skape god struktur slik at du kan nå dine mål. Alfaflow har bred erfaring med å utvikle brukervennlige systemer for effektivisering  av oppgaver og rutiner.

Eksempler på gode resultater ved våre systemdesign:

  • Mer presis evaluering av ressursbruk

    • Oppdage muligheter for forbedring

    • Koble enkeltoppgaver mot ønskede mål

  • Frigjøring av tid til strategiske og kreative oppgaver

    • Redusere tiden brukt på ensformig arbeid

    • Frigjøre ressurser til kundeoppfølging, opplæring og salg

I tillegg til å utarbeide effektive systemer for god, langsiktig drift, så kan vi hjelpe deg med “brannslukking” og mannskap dersom du har en spesifikk frist å rekke og lite tid til å nå den.

Våre ansatte er kjappe og presise og vil gi deg en forutsigbar gjennomføring av jobben.

bottom of page